Twój koszyk jest pusty


WA-PRO WF-MAG START

E-mail
Program WF-Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów.
Cena sprzedaży netto 390,00 zł
Różnica ceny dla wariantu
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży brutto 479,70 zł
Cena / kg:
Opis

 

Program WF-Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

Wbudowany moduł zamówień (w wariancie BIZNES i PRESTIŻ) pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w linii PRESTIŻ system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

WF-Mag dla Windows (SQL) jest funkcjonalną kontynuacją, dobrze znanej na polskim rynku, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows 98, 2000, ME, XP, 2003 Server maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.

Nowoczesna technologia

W programie została zastosowana technologia klient-serwer oparta na serwerze baz danych MS SQL Server firmy Microsoft. Rozwiązanie to gwarantuje stabilność, wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo danych.

Przegląd podstawowych funkcji programu

Kartoteki

Kontrahenci

 • dane teleadresowe kontrahenta (strona www z możliwością uruchomienia przeglądarki)

 • tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw)

 • dane handlowe (domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki)

 • kod kreskowy (elektroniczna identyfikacja)

 • możliwość przypisania kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta

 • lista firm powiązanych (płatników, odbiorców)

 • tekst powiadomienia (pojawiający się przy wyborze kontrahenta)

Artykuły i usługi

 • cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi

 • podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe

 • dwa indeksy i kody kreskowe dla każdego artykułu

 • oddzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży

 • różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży

 • nieograniczona ilość cen sprzedaży

 • indywidualne cenniki dla kontrahentów

Pozostałe kartoteki

 • kategorie asortymentowe - możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy

 • kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania

 • inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów)

  Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ

 • kartoteka kursów walut z możliwością definiowania bieżących kursów oraz przechowywania kursów archiwalnych

Dokumenty występujące w systemie

Magazynowe:

bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, ZU, SU, zamówienia odbiorców i własne

Handlowe:

faktura VAT, rachunek zwykły, paragon, faktura korygująca VAT, faktura pro forma

Rozrachunkowe:

KP, KW, przelew, rejestracja przelewu zewnętrznego, wpłata gotówki na rachunek, kompensata, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa

Zakres funkcjonalny systemu:

Magazyny

 • obsługa dowolnej liczby magazynów

 • rozchodowanie towaru metodą FIFO lub LIFO, wybór z konkretnej dostawy

 • ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto

Inwentaryzacja

 • możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia (bilans można zrobić w dowolnym momencie) i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu

 • wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów

Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż

 • proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych

 • możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych i handlowych w oparciu o oryginalny dokument handlowy

 • automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub wielu zamówień odbiorców lub własnych

 • pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji zawartych w kartotekach systemu (cenniki, sposoby i terminy płatności, limity kupieckie, system ostrzeżeń)

 • możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu

 • możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ

 • sprzedaż asortymentu z wielu magazynów na jednym dokumencie handlowym, wybór towaru z dowolnej dostawy

 • łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów

 • bogactwo różnorodnych wariantów wydruków dokumentów

  Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ

 • możliwość wystawiania faktur walutowych

 • automatyczne tworzenie dokumentów PZ i faktur zakupu na podstawie wprowadzonego dokumentu SAD

Rozrachunki

 • należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych

 • możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań

 • w pełni automatyczne rozliczanie rozrachunków poprzez kasę (wydruk KP, KW), bank (wydruk przelewu - także na oryginalnych blankietach w nowym formacie)

 • rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata)

 • swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków

 • rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów

 • drukowanie wezwań do zapłaty

 • obsługa rozrachunków wielowalutowych

 • rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych

 • możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności , kontrahenta, formy płatności

Finanse

 • ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu

 • rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe

 • wydruk raportów kasowych

 • możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego

Zamówienia

 • automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców

Zestawienia

 • stan magazynu, oferty, cenniki

 • różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT

 • zestawienia obrotów magazynowych

 

 • sumaryczne stany zamówień i rezerwacji

 • analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów

 • analizy stanu rozrachunków

 • rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców

  Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ

  Moduł CrM

  • uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem

   

  Produkcja

  • Zdefiniowanie produktów, na które składają się dowolne ilości składników oraz obsługa tzw. zleceń montażu/demontażu, określających jakie produkty montujemy/demontujemy. Montaż produktu powoduje, że na stanie magazynu przybywa danego produktu, a ubywa części, przy czym program tworzy jednocześnie odpowiednie dokumenty magazynowe

   

  Współpraca

  • integracja z systemem finansowo-księgowym WF-FaKir dla Windows (SQL)

  • integracja z księgą przychodów i rozchodów WF-KaPeR dla Windows (SQL)

  • integracja ze środowiskiem Windows. Nieograniczone możliwości przetwarzania danych zawartych w programie WF-Mag dla Windows (SQL) przez aplikacje Windowsowe np. Excel, Access itp.

   Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ

  • integracja z raportem tworzonym przy użyciu Crystal Reports

   

  Minimalne wymagania sprzętowe

  Instalacja jednostanowiskowa:

  Komputer z procesorem Pentium II 300 MHz, 128 MB RAM, 50MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD-ROM, karta graficzna VGA, Windows 98/NT/2000/ME/XP MS-SQL Server 2000 Desktop

  Instalacja wielostanowiskowa:

  Serwer: Komputer z procesorem P III 500 MHz, 256 MB RAM, 200 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD-ROM, karta graficzna VGA, Windows 98/NT/2000/ME/XP, MS-SQL Server 2000 Standard lub Enterprise.

  Stanowisko:Komputer z procesorem Pentium II 300 MHz, 64 MB RAM, 50 MB wolnego miejsca na dysku, karta graficzna VGA. Windows 98/NT/2000/ME/XP.

  Praca w sieciach

  Windows 2000/98/ME/XP

Lista urządzeń zewnętrznych współpracujących z programem WF-Mag

Kasy fiskalne

ELZAB SYSTEM-600
ELZAB ALFA
ELZAB ALFA SUPER 1279
ELZAB ALFA LUX 1279
ELZAB ALFA PLUS
ELZAB ALFA SUPER
ELZAB ALFA SUPER 2047
ELZAB ALFA SUPER 4095
ELZAB ALFA LUX
ELZAB ALFA LUX 2047
ELZAB ALFA LUX 4095
ELZAB DELTA
ELZAB DELTA 9983
ELZAB DELTA LUX 9983
ELZAB DELTA LUX 10239
ELZAB ALFA EXTRA 2047 (II)
ELZAB ALFA SUPER 2047 (II)
ELZAB ALFA EXTRA 4095 (II)
ELZAB ALFA SUPER 4095 (II)
ELZAB DELTA 10239 (II)
ELZAB DELTA LUX 10239 (II)
ELZAB DELTA 20479 (II)
ELZAB DELTA LUX 20479 (II)
ELZAB MINI
INNOVA HIT
INNOVA HIT PLUS
OPTIMUS CR280 PLUS
Optimus-ic CR-280 Plus (3.01)
Optimus-ic CR-280 Plus (3.02)
Optimus-ic CR-280 Plus (3.03)
Optimus-ic CR-280 Thermal (4.01)
Optimus-ic CR-280 Thermal (4.02)
Optimus-ic CR-280 Thermal (4.03)
Optimus-ic PS 2000 (od wersji 2.3 do 5.0)
OPTIMUS TANGO
Optimus-ic Rumba
Optimus-ic System
Optimus-ic Małe Tango
Optimus-ic Tango Termik
Optimus-ic Bonita
OPTIMUS RUMBA (II)
Optimus-ic Bravo
Optimus-ic Frigo
Optimus-ic Fiesta
OPTIMUS SYSTEM (II)

DATAPROCESS DSA-45B (II)
PROELCO DSA-100
DATAPROCESS DSA-100 (II)
PROELCO DSA-4000
PROELCO DSA-4000S
DATAPROCESS DSA-4000S (II)

SHARP ER-A495P
SHARP ER-A495PF(5VAT)
SHARP ER-A495PF(7VAT)
SHARP ER-A495PN(5VAT)
SHARP ER-A495PN(7VAT)
SHARP ER-A457P
SHARP ER-A277P
SHARP ER-A237P
SHARP ER-A277PS
SHARP ER-A237PS

POSNET PERFEKT
POSNET ECR (II)
POSNET BINGO (II)
POSNET BINGO PLUS

APOLLO HIDA

DATECS MP-500T/MP-500TA
DATECS MP55
DATECS MP5000

IBM ENTRY 01
IBM ENTRY MILLENNIUM

(x) ADAX FASY
FASY Smile
FASY ER5200

(x) FASY ER5200
(x) NCR2190 (5VAT)
(x) NCR2190 (7VAT)

(II) - kasa drugiej generacji - homologacja 2001
(x) - obsługa tych modeli w przygotowaniu

Drukarki fiskalne


ELZAB FP600
ELZAB FP600 (5VAT)
ELZAB FP600 (7VAT)
ELZAB OMEGA
ELZAB OMEGA (II)

EMAR Emar-Duo
Emar Duo Plus
EMAR Duo Pro
Torell Duo-Pro

OPTIMUS-iC Wiking
OPTIMUS-iC Wiking Termik
OPTIMUS-iC Vega

NOVITUS S.A. VENTO
NOVITUS S.A. VEGA MOBILE
NOVITUS S.A. VIVO II
NOVITUS S.A. QUARTO

ORHMET DF-3D
ORHMET DF-1,DF-2

POSNET DF-300
POSNET DF-301
POSNET DF-302
POSNET DF-3001(do wersji 39.2)
POSNET DF-3001(od wersji 39.3)
POSNET THERMAL(do wersji 39.0)
POSNET THERMAL(od wersji 39.1)
POSNET THERMAL 5V
POSNET THERMAL (II) wersja 1.02

OPTIMUS-iC Wiking (II)
OPTIMUS-iC Vento (II)
OPTIMUS-iC Vivo (II)

INNOVA PROFIT
INNOVA Market

CompArt TP-LINE
CompArt TP-MINI

FASY FP-T2001FV

ELEMIS GIGA

Wszystkie drukarki oparte na protokole używanym przez drukarki POSNET - DUO PRO, DUO PLUS, EMAR DUO, OPTIMUS WIKING.

(II) - kasa drugiej generacji - homologacja 2001
(x) - obsługa tych modeli w przygotowaniu

Wagi etykietujące

ELZAB ETA
DATAPROCESS DSP 803
MEDESA PLUS 21, PLUS 31
MEDESA MAXIMA
CAS LP-1
DIBAL K-235 Optimus-ic
DIBAL K-255 Optimus-ic
DIGI SM-80SX, SM-90

Drukarki etykietujące

ELZAB ETA
DATECS LP-50
Drukarka systemowa
Domyślna drukarka systemu WINDOWS
ELTRON TLP2742
ELTRON ORION
Drukarki zgodne z EPL2
CLEVER TTP-242/TDP-242
BIRCH BP-742
BIRCH BP-443D
AVERY DENNISON AP2.4

Czytniki kodów kreskowych

Liczne czytniki kodów kreskowych (klawiaturowe i RS-232) w tym:
TYSSO
METROLOGIC

Wagi elektroniczne

FAWAG ZOT-3 (FAWAG - lubelska fabryka wag)
RADWAG WPT (RADWAG - radomska fabryka wag)
CAS AP1

Sprawdzarki cen

ELZAB RL,RW
ELZAB RL,RW-PLUS
ELZAB LAN
Wbudowana w programie współpracujšca z czytnikami kodów kreskowych

Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ
Kolektory danych

CIPHERLAB CPT-711 (TORELL)
CIPHERLAB CPT-720 (TORELL)
DENSO BHT6045 (Data Collect v6.02)
METROLOGIC SCANPAL2 Koncept-L (v4.03)
CIPHERLAB CPT-8000 Koncept-L
CIPHERLAB CPT-711 (ELZAB)
CIPHERLAB CPT-8000 (ELZAB)
CIPHERLAB CPT-711 (Optimus-ic) (inw. v1.66)
CIPHERLAB CPT-720 (Optimus-ic) (inw. v1.30)
CIPHERLAB CPT-8000 (Optimus-ic) (inw. v1.66)
CIPHERLAB CPT-8300 (Optimus-ic) (inw. v1.66)
PHL2700 (Optimus-ic) (inw. v2.9x)
PHL2700 OPTImob. v2.00 OPTIDATA
OPL9728 OPTImob. v2.00 OPTIDATA
SYMBOL PDT3100 (prog.MEGA)
METROLOGIC MSP14B
CASIO DT700 (prog.REMANENT v1.14 ASKA)
CIPHERLAB CPT-8000 (prog.PZ-WZ ASKA)

 

Facebook

 

Używamy plików cookie, aby analizować ruch w tej witrynie, zapamiętywać Twoje preferencje i optymalizować ją pod kątem wygody użytkownika.
więcej informacji...