Twój koszyk jest pusty

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do:

  • dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy,
  • sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, oraz sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu, ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestania sprzedaży,
  • dokonywania wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i ich kopii na taśmie papierowej z rolki,
  • przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres 2 lat po zakończeniu roku obrachunkowego, którego te wydruki dotyczą,
  • stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie;
  • zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy;
  • naniesienia na obudowę kasy w sposób trwały jej numeru ewidencyjnego,
  • zamieszczania wpisów w książce kasy rejestrującej,
  • przechowywania książki kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie właściwych organów,
  • prowadzenia po fiskalizacji kasy wyłącznie sprzedaży w trybie fiskalnym i nieprowadzenia sprzedaży na kasie po jej fiskalizacji w żadnym innym trybie niefiskalnym, w tym w trybie szkoleniowym.

 

Używamy plików cookie, aby analizować ruch w tej witrynie, zapamiętywać Twoje preferencje i optymalizować ją pod kątem wygody użytkownika.
więcej informacji...